Wozniewski na swiecie

100_3856kWitaj, świec ie!

Ta strona jest poświęcon a tym wszystkim, ktˇrzy noszą bądź nosili nazwisko Woźniewsk i/Wozniew ski/Woznie wska.

Chciałbym zebrać tutaj informacje o wszystkich naszych przodkach, datach ich urodzenia i śmierci oraz miejscach pobytu (-> Liste).

Wszelkie dodatkowe informacje są dla mnie cenne i pilnie proszę o kontakt, zwłaszcza osoby wymienione na liście.

Dr. Harald Wozniewski
Karlsruhe
Oktober 2010

[Wozniewski] [Polski] [Deutsch] [English] [Franšaise] [Liste] [Impressum]